Tulleråsen-Rise med omnejd

Tulleråsen, Rise, Kläppen, Flatnor (Flatmon)

 

Flatnor (Flatmon)

mer information kommer

 

Kläppen

Kläppen ligger mellan Änge och Rise/Tulleråsen. Kläppen räknas till Risbygden dit även Flatnor (Flatmon) tillhör.

I Kläppen fanns tidigare bl.a. en skola.

 arild starkman
Ett foto på  Arild Starkman från 1940 talet. Fotot är tagit i Kläppen nedanför Kläppberget och framför "Pe Orsas ". Kläppens gamla skola där militärerna låg förlagda under krigsåren köptes av min Arild 1974. Arild avled 1982:
Arild var rektor på högstadiet i Änge under 60/70-talet.
Källa: Peter Starkman

 

Rise

Rise (jämtska: Riis) är belägen mellan Tulleråsen och Änge.

Byn omnämns första gången år 1420 då en paedher j riisom omtalas.

Byn har ett omfattande jordbruk med förhållandevis stora bondgårdar. Byns åkrar ligger söder om Risberget, vilket ger skydd för nordanvinden och samlar värme som skydd mot nattfrosten på hösten. Rise och andra delar av centrala Offerdal har bidragit till att göra Offerdal känt som en av Jämtlands kornbodar.

Till Risbygden räknas även byarna Kläppen och Flatnor. Flatnor (Flatmon) omtalas år 1448, då en bonde med namnet siwrd (Sjul) bodde där. I Kläppen fanns tidigare bl.a. en skola.

Risberget reser sig brant över gårdarna i Rise. Som en trygg evighetsmur skyddar den mot nordanstormar. Men Riseberget har inte alltid legat där - det har faktiskt glidit på plats!
För ca 570 miljoner år sedan fanns ett hav mellan Nordamerika och Europa. Det havet låg söder om ekvatorn. Sedan har hela jordklotet vridit sig, så att Offerdalsbygden nu ligger långt norr om ekvatorn. Den så kallade Amerikaplattan och Europaplattan började röra sig mot varandra. Sakta, sakta gled plattorna och först efter 170 miljoner år kolliderade de. Lagren av berg som låg på havsbotten veckades och pressades upp över det landområde som nu är Norge och Sverige. I de områden där landmassorna kolliderade blev berglagren så upphettade att de blev sega som en del som sedan stelnade.
Från landmassorna runt havet fördes grus, sand och lera ut i havet och allt material lagrades på havsbotten. Växter och djur levde i vattnet och när de dog bäddades de in i lagren. Under årmiljonernas lopp hårdnade lagren till bergarter. Sanden blev kravsit, leran blev lerskiffer och kalkslammet blev kalksten.
En del av bergmaterialet gled från havet utanför Trondheim ända hit till Offerdal och blev Riseberget. Någon miljon år efter att Riseberget låg lugnt på sin plats gled en ny bergmassa fram över Offerdal. Den lade sig ovanpå Riseberget och kallas Offerdalsskollan. Massan i Offerdalsskollan är sandsten.I en del av Offerdalsskollan bildades berget i skivor - den berömda Finnsätersskiffern, mer känd som Offerdalsskiffer. Offerdalsskollan täckte i början ett mycket stort område, men det mesta har brutits bort och bara en liten rest ligger kvar.
Ett nytt bergmaterial sköts sedan från västerhavet in över Offerdalsskollan och har fått namnet Särvskollan. En liten del av Särvskollan ligger kvar över Hällberget. Ännu en skolla sköts sedan från västerhavet in över Offerdalsskollan och bildar nu Önrun och Ansättenfjällen. Fyra olika skollor med olika bergarter täcker alltså Bergekalkstenen. Underifrån räknat heter skollorna: Riseberget, Offerdalsskollan, Särvskollan och Seveskollan.

gun sjostrom Rise   gun sjostrom Rise fr Risberget  
 Rise
Foto: Gun Sjöström
 Vy över Rise från Risberget
Foto: Gun Sjöström
 

 

Tulleråsen

Tulleråsen är belägen vid länsväg 340 (Fiskevägen) mellan Krokom och Valsjöbyn. I Tulleråsen börjar länsväg Z 677 mot Rönnöfors.

Byn är vackert belägen med utsikt över stora delar av Jämtlands fjällvärld. Tulleråsen är en gammal jordbruksby som första gången omnämns år 1448.

"Tuller" i Tulleråsen lär betyda degrulle. En sådan som tunnbrödsbagerskan gör när hon bakar. Sådana "tullrar" har det säkert varit gott om i hela Offerdal. Som på många andra håll i Offerdalsbygden ligger byns åkrar i söderläge och med god jordmån. Läget är alltså gott och borgar för goda skördar.

Byar som Berge, Kläppen, Flatnor, Rise och Offerdalsberg ligger ännu bättre till för säkra kornskördar. Berget bakom byarna ger skydd för nordanvindar, och samlar också värme som hindrar att tidig nattfrost förstör skörden. Detta har gjort att Offerdalsbygden blivit känd som en av Jämtlands säkraste "kornbodar".

I Tulleråsen finns bl.a. förskola, bensinstation och bygdegård.