Olden med omnejd

Frakrike, Olden, Västsjön

 

Frankrike

Frankrike är en by i norra Offerdal, Krokoms kommun, Jämtland. Byn är belägen vid fjället Oldklumpens fot. Nära Frankrike ligger jordbruksbyn Höjden.

Frankrike, tidigare även kallat Rönnbränna, bebyggdes åren 1840 - 1841 av skytten Hemming Frank från Hammerdal och Anders Larsson Bellin från Aspås. Byn anlades först på statlig mark på fjällets sydsluttningar, men flyttades senare till nuvarande Frankrikegården. Byn fick sitt nuvarande namn år 1847 för att hedra nybyggaren Frank. Anders Larsson Bellin kom att kallas kejsaren av Frankrike.

 

Frankrike präglas i dag av den sydsamiska kulturen. De renägandesamerna i byn är medlemmar i Njaarke- och Jovnevaerie sameby. I Frankrike finns det gamla pensionatet Frankrikegården som numera är privatbostad.

 

Byn är belägen i slutet av den allmänna vägen från Rönnöfors och var tidigare slutstation för Sundqvistbussens linjetrafik mellan Östersund och Offerdal. Från Frankrike finns en enskild väg som leder till grannbyn Åkroken i Kalls socken och sedan vidare mot Kallsedet och norska Verdal.

 

Torkel Persson, skidlöpare, kommer från Frankrike

 


frankrikegården mammaAnnapappaAndersStorasysterMargotochCarin Jonsson

 "Så här såg vi ut när vi ägde Frankrikegården. Mamma Anna, pappa Anders, storasyster Margot o jag Carin. Alla med efternamnet Jonsson"
Bild inskickad av Carin Gunnarsson

 

Olden

(jämtska: Årdda) är belägen mellan Rönnöfors och Frankrike, inte långt från fjället Oldklumpen.

Oldklumpen Offerdal foto: Lina jonsdotter
 

"Arrack uppe på klumpen" - foto: Lina Jonsdotter, Stugun
Vinnare i Offerdalsbygden i Samverkans stora tävling hösten 2009, vuxenklassen.
Juryns motivering: "bild med djup och spänning- fullständig överblick"


Historia
Oldens äldre historia är starkt förknippad med den samiska befolkningen i Oldfjällen och därefter med bergsbruket. Den nuvarande byn Olden grundades år 1766 av nybyggaren Nils Persson Lindell från Älvdalen. Jordbruket kom att bli en dominerande näring i byn, vars befolkning växte.
Under sista delen av 1800-talet började skogsavverkningarna i Offerdal och runt år1900 fick Olden sina två första affärer. Dessa var filialer till andra butiker i Offerdal och hade inledningsvis endast öppet på lördagar. Sedermera fick byn även en skola som dock lades ned på 1970-talet.

Silvergruvan
I anslutning till Oldklumpen ligger Gruvfjället där man på 1600-talet anlade en silvergruva. I slutet av den dansk-norska tiden i Offerdal, år 1643, upptäckte en same från Oldfjällen silvermalm. Gruvdriften på Oldellfiellet började år 1652 då kronobefallningsmannen Peder Eriksson Niure fick privilegier för bergverksrörelsen av bergskollegium. Intill gruvan byggdes en smedja och ett antal byggnader nedanför fjället vid Överoldsjön. Mellan Över- och Ytteroldsjöarna byggdes en hytta.
Det tillverkade silvret levererades till kungliga myntverket. Niure begärde att en väg skulle byggas från Tångeråsen till Gruvfjället, men det är oklart om någon sådan byggdes. Gruvdriften blev inte så framgångsrik och Niure tvingades avvika till Tröndelag, där han startade flera bergverk. I samband med Urban Hjärnes resa till Jämtland år 1685 gjordes även ett besök i silvergruvan på Oldfjället. Gruvan innehöll litet silver men ansågs vara rik på bly. Gruvdriften pågick i olika perioder fram till 1800-talet. År 1738 arbetade ca 20 personer i gruvan.
Den siste ägaren var den svenske konsuln i Hamburg. Tyska arbetare var verksamma i Oldengruvan och sommaren 1848 var till och med en tysk lärare anställd. Arbetet avbröts i samband med att tyska arbetare kallades hem i samband med krig i mitten på 1800-talet.

Bergskristaller
Olden är även känt för bergkristaller. Kristallbrottet i Olden beskrivs redan på 1700-talet. I Abraham Hülphers skildring av Jämtland och Härjedalen från år 1775 omnämns ett krystallbrott i Olden. Bergkristall från Oldengruvan användes under andra världskriget i optisk och teleteknisk industri. Omkring 8 personer sysselsattes i kristallbrytningen i Småbergshögruvan. I början såldes kristallerna i oslipat skick i Frankrikegården. Därefter sändes kristallerna till Tjeckoslovakien för slipning. Kristallbrytningen lades därefter ned, men under lång tid plockades råkristaller för slipning. Offerdalskristallen anses vara ovanligt vattenklar.
Kristallgruvan är idag ett populärt utflyktsmål.

Oldpimpeln foto: Eva Suhl

Oldpimpeln
Foto: Eva Suhl


Natur och kultur

Olden har fått sitt namn från de omgivande Oldfjällen i norra Offerdal. Vid Oldklumpen och Överoldsjön finns ett kraftverk som ägs av Jämtkraft. På 1950-talet anordnades störtlopp från Oldklumpens topp med mål i Frankrikegården.
Varje påskafton anordnas i byn pimpeltävlingen Oldpimpeln som brukar attrahera ca 400 tävlanden.

 

 

 

Äldre bilder från Olden

 Samling på Getryggen, Olden

Erland Eriksson och Leonard Olofsson

Anna Svelander o co

 

Getryggen, Olden.
Stina Jakobsson, Maj-Britt Karlsson, Anna Svelander gift Söderbom, Halldis Emaluelsson och Jan-Erik Emanuelsson
Källa: Steve Söderbom

Offerdals förste punkare Erland Olofsson tillsammans med sin farbror Leonard Olofsson med en mer tidsenlig frisyr.
Källa: Steve Söderbom

Anna Svelander (Söderbom) till höger. Mary Johnsson (Olander) till vänster. Den starke mannen som bär dem på sina axlar kan vara Johan Svedberg, nån som vet säkert?
Källa: Steve Söderbom

 

 

 Svelander mfl

Svelander och Söderbom i Olden

Svelandersgården

Anna Svelander (Söderbom), Johan Svedberg och Rune Jonsson.
Källa: Steve Söderbom

Olle Svelander och Artur Söderbom på Olles hemgård i Olden
Källa: Steve Söderbom

 

 

Från vänster: Artur Söderbom, Magnhild Svelander, okänd, Anna Svelander, Johan Svedberg, Karin Svelander, Olle Svelander, okänd. Foto från Svelandersgården senare Edleldts.
Källa: Steve Söderbom

 

 

 gertrud svelander

karin svelander och nils erik nilsson

grabbar i olden

Gertrud Svelander, gift Edfeldt, till höger.
Kvinnan till vänster okänd (Dagny?)
Källa: Steve Söderbom

 

 

Karin (Svelander) Nilsson och Nils-Erik Nilsson i Olden. De gifte sig och bosatte sig i Landön.
Bilden tagen i Olden, gissningsvis på Frankrikegården.

Nils Erik var en av dom första som hade bil i Landön, en fyrcylindrig Berlinerelva.
Källa: Steve Söderbom

 

 

Vidar Edfelt och Arvid Nilsson (?), troligtvis i Olden
Källa: Steve Söderbom

 

 karin svelander

olle svelander

olle svelander buss

 

Ytterligare vackra damer med blommor.
Den högra är Karin Svelander, gift Nilsson.

Den vänstra kvinnan  Ester Köpsén (?)
Foto från Olden.
Källa: Steve Söderbom

 

En ung Olle Svelander.
Källa: Steve Söderbom

Olle Svelander på Sundsvallsturen
Källa: Steve Söderbom

 

 

 inger nilsson olden

Viran och Ester i Olden

Olle Svelander har lastat klart

Inger Nilsson (?), Olden
Källa: Steve Söderbom

Viran från Västsjön och Ester Köpsén från Olden
Källa:Steve Söderbom

 Olle Svelander
Källa: Steve Söderbom

 

Äldre kvinna i Olden  

En äldre kvinna på trappan till det stora huset på Svelandersgården i Olden.
Vem är hon?

Källa Steve Söderbom

 

Västsjön

Till Västsjön kommer du om du från Rönnöfors åker mot Olden och sedan istället för att åka vänster mot Frankrike och Olden åker rakt fram i 90-graderskurvan.
Mer info kommer.

 stina SS
 Stina i Västsjön, fotat i Olden? Stina gifte sig med Algot Andersson som var droskägare.
Källa: Steve Söderbom