Till Tångeråsen-Gärde byalag hör byarna Tångeråsen, Gärde, Valla, Oxböle, Kävåsen och Lien.

 

Gärde

(jämtska: Jale) är en by vid Gärdesjön och ligger längs vägen från Valla och Tångeråsen mot Gräslotten och Djupsjön i Alsen.

Gärdesån foto: Jenni AnderssonGärde är en av de äldsta byarna i Offerdal. Nedanför byn, vid Gärdesån, finns 7 000 år gamla hällristningar. Gärde omnämns första gången år 1553, då där bodde en man med namnet Olaff Eriksson. Bynamnet är identiskt med ordet gärde, det vill säga inhägnad mark. Byn är högt belägen och har under historien präglats av jordbruksnäringen.

Gärde och den närliggande byn Tångeråsen hade sin blomstringstid under 1900-talets första årtionden. Då bodde ungefär 400 personer i byarna och utvecklingen gick framåt. Här fanns då skola, poststation, barnmorska och så småningom egen telefonstation och 3 affärer.

Avfolkningen har drabbat byarna hårt, nu finns knappt 50 bofasta kvar. Men här finns ett aktivt byalag där också utflyttade bybor deltar och gör insatser. Byalaget välkomnar varmt alla som kan tänka sig att flytta hit och delta i bygemenskapen och utvecklingen av byarna. Byalaget driver blandannat en friluftsteater vid Gärdesån och ordnar även konserter och andra aktiviteter vid hällristningarna.


Kävåsen

ligger mellan Valla och Oxböle, väster om Landösjön.

Byn omnämns första gången år 1431 då en Öfast Alfsson säljer jord j thaeffasin ok j ofritz asum (i Kävåsen och i Ofridsåsarna). Drygt hundra år senare, år 1568, omtalas byn som en ödegård, ödisgotz Kieffåsen. I början av 1800-talet omtalas Käfåsen som ett nybygge, där ny jordbruksmark bryts. Kävåsen har liksom de flesta andra byar i Offerdals socken präglats av jordbruksnäringen. Under en kort period på 1900-talet fanns ett av socknens fyra mejerier i Kävåsen. Mejeriet startade år 1925, men lades ned redan på 1930-talet, varefter bygdens bönder levererade sin mjölk till Änge mejeri.

 

Lien

Kornlada i Lien foto: Anne-Lisbeth AnderssonLien är belägen på södra sidan om Landösjön och nås via Önet eller Tångeråsen. Byn omtalas första gången år 1529 då en Jon j Lidh bodde här. Byn ligger på en sluttning (lid). Liksom flera andra områden runt Landösjön är Lien känt för sina skiffertillgångar. År 1951 grundade Gusta Stenförädlingsverk i Brunflo dotterbolaget AB Offerdalsskiffer, vilket öppnade ett skifferbrott i Lien. Detta köptes år 1971 av Skifferbolaget AB. Skifferbrytningen i Lien har numera upphört.
Lien är värd ett besök inte minst för sitt fantastiskt vackra läge. Höladorna som balanserar på sina smala stenrösen är också värda att notera, liksom minnesstenen.

Minnesstenen i Lien
Natten mot den 25 mars 1945 landade fem amerikanska fallskärmshoppare i skydd av mörkret på Landösjöns hårda is. De tillhörde en sabotagegrupp som skulle utföra uppdrag i det av tyska trupper ockuperade Norge, men en felnavigering gjorde att de istället landade på isen utanför Lien. I Lien finns idag en minnessten som invigdes år 2000. Vid invigningen deltog en av de soldater som tillhörde gruppen.
Stenen hittar du genom att följa vägen genom lien ner till slutet av den allmäna vägen. Till höger går en enskild väg, som ibland är bommad, längs med sjön. Följ denna väg ett par hundra meter och håll koll efter skylten som markerar var stenen finns och följ stigen till vänster mot sjön.

 

Oxböle

Oxböle 1960Oxböle är en liten by belägen mellan Kaxås, Lien och Valla, och här finns sex gårdar/hus, varav ett stått tomt i flera år. Oxböle omnämns första gången år 1460 som Vxaböle. Platser som heter Böle eller har ett namn, som slutar på -böle är spridda över stora delar av vårt land. Ordet böle betyder "nybygge, gård".

Hön foto: Jenni AnderssonCa 1km från själva byn Oxböle ligger en sjunde fastighet, "Hön", som bär på en rik historia, se bilden till höger. Där var tidigare telegrafstation och skola, dock brann själva skolbyggnaden ner år 2010, den mellersta byggnaden på bilden. Skolbyggnaden såg tidigare annorlunda ut med ett sadeltak, dock saknas bild på detta (någon som har? Maila Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.).

Oxböle ligger ca 445 m.ö.h., med utsikt över både Oviksfjällen, Offerdalsfjällen, Almåsaberget och Åreskutan.  Oxböle med omnejd bjuder på ett rikt djur- och naturliv, med bland annat lo, björn, älg och ren inpå knutarna. Ett flertal sjöar finns i närheten, varav Landösjön är den närmsta större sjön, med bland annat förträffligt Röding-fiske.

Trots sitt ringa invånarantal är Oxböle viktigt ur näringslivssynpunkt, med två företag med flera anställda som utgår från byn.

 

Tångeråsen

Byn ligger mellan Valla och Gärde.
På hällristningarna i Gärdesån, som är bland de allra äldsta i Sverige, finns bl.a. älgar avbildade. En älg är 365 cm lång och en av de största på en hällristning i Norden.
I historiska källor är Tångeråsen omtalad redan år 1346 då en Asbernus in Tangarase - Asbjörn i Tångeråsen - bodde där, och år 1410 är en åbo ostin i Thangaraas - Östen i Tångeråsen - omnämnd.Tångeråsen har liksom många andra byar i Offerdal präglats av jordbruksnäringen. Från Tångeråsen finns en gammal gångväg till Önet och Kaxås och vidare till Offerdals kyrka i Ede.

Tångeråsen foto: Catarina Andersson

Lycka i Tångeråsen - i full fart ner från Ottojöns
Foto: Catarina Andersson

I grannbyn Valla har funnits livsmedelsaffär. Skolan i Tångeråsen lades ned år 1968. I Tångeråsen finns bland annat en bygdegård, vilken byggdes år 1949 och renoverades 1983-1984. I Tångeråsen finns vidare ett aktivt byalag som bland annat har byggt en friluftsteater vid Gärdesån.

I Tångeråsen huserar idag Fru Fröken Karamell som blivit välkända med sina hemgjorda karameller och kanske främst för sitt Café Své, där de på en av de högsta punkterna i Tångeråsen främst på sommaren men även vid vissa andra tider på året dukar upp till ett dignande kaffebord tillsammans med oslagbar utsikt över Gärdesjön, Åreskutan och mest hela Offerdal, vilket sammantaget kan ta andan ur vem som helst. På samma plats drev byalaget år 2010 ett älghornsmuseum under namnet Mooseum, som lockade många besökare.