Änge (tidigare Jämtlands Änge)  var tidigare huvudort i dåvarande Offerdals landskommun.
Folkmängden år 2005 var 387 personer och arealen samma år var 56 hektar.

Historia
Änge har liksom övriga byar i Offerdals socken en lång historia, präglad av jordbruksnäringen. Byn är belägen vid Näldsjön och omtalas första gången år 1413.
På 1870-talet började ångbåtstrafiken mellan Änge och Nälden, dit järnvägen kom år 1880. Ångbåtstrafiken ledde till ett uppsving för orten som på 1800-talet även utvecklades till kurort. Änge Brunns- och Badanstalt erbjöd olika typer av kallbad, karbad, gyttjebad m.m.
År 1856 startade Änge färgeri vid Ängesån. Därefter startade Änge bränneri och sedan tidigare fanns en kvarn vid ån. Första affären i Änge öppnades år 1860, samma år som Änge garveri startade. Änges gästgiveri har skildrats i Berta Magnussons bygdespel Lisa på Gästis från år 2007.

I början på 1900-talet blev Änge huvudort i Offerdals landskommun. I februari 1903 öppnades Änge mejeri som drevs fram till 1960-talet, då produktionen flyttades till Östersunds mejeri. I Änge uppfördes vidare bl.a. läkarstation, post, banker m.m. På 1950- och 1960-talen uppfördes bl.a. kommunkontor, högstadieskola m.m. i Änge. En modernvilla- och hyreshusbebyggelse växte fram i ortens centrala delar. I samband med att Offerdals kommun blev en kommundel i Krokoms kommun förlorade Änge sin ställning som kommunhuvudort.

Änge    

 Gästis, bank och skola Änge, Offerdal
Småskola till höger, Nisse i nirspers i mitten, Änge gästis till vänster.

Länge tillbaka i tiden bodde på Gästis i backstugan en man som hette Pe Orsa, som skötte småvedhuggn.till bönderna i byn.
l röda huset bodde ett äldre par, vars gunga i bersån var välkänd och populär bland traktens barn..

Källa: Vykort Peter Starkman, samt ihoppusslad information från internet.
Vet du mer? Vid felaktigheter eller kompletterande information, vänligen maila Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

   Änge Gästis

Gästis i Änge hittar du på höger sida av vägen, i backen på väg ut ur byn mot Kaxås.


"Min farmor var Lisa på Gästis. Pappa hette Per. Pappas syskon hette Brita, Abraham, Malin, Nils och Olle.
När pappa avled för ca 25 år sedan fann jag ett brev från dåvarande prästen i Ede. Det berättade om ett nytt släktled istället för ett tidigare ej bekräftat släktled. Jag började forska i våra anor.
F.n. befinner jag mig i min forskning i Fröå, på Åreskutan, ovanför Huså bruks kontor ca 1850. När Huså bruk lades ner flyttade mina förfäder från bruket österut för att söka mark.
De bör ha vandrat utefter Kallsjön förbi Järpen, genom vildmarken till Frankrike till Åflo till Änge. Den första bestående bosättningen vill jag idag kalla Hällänge. Där står ett timmerhus som släkten kan ha bebott. När startade Gästis i Änge?  Gästis nr 1 fanns på Sörgården.   1926 startades Gästis i Änge nr 2. Detta Gästis drevs av Lisa Sundqvist till 1952 då Lisa avled. Gästis fortsatte några år under ledning av Brita Eriksson.
Lisa hade en dräng på Gästis. Han hette Per Olsson. Han bodde inte i en backstuga. Han bodde i det långa uthuset/förrådet, vägg i vägg med bryggstun. Han kallades PeOrsa. Han föddes i Stavre i slutet av 1880-talet. Han gifte sig med en flicka från Stavre. Blev hemmansägare. Hustrun avled tidigt. De hade inga barn. Pe Orsa sålde gården och gav sig ut i Offerdal och arbetade som "dagaman". När Lisa startade sitt Gästis 1926 anlände snart Pe Orsa till Gästis och blev kvar där till sin död.
Informationer från nu avlidna ger vid handen att PeOrsa inte enbart var dräng på Gästis. Han var en mer än god vän till Lisa. Fundera på varför en mjölkpall ständigt stod under fönstret till Lisas kammare.
MVH Arnt Sundqvist, Sigtuna"

 

Lisa på Gästis

 

Lisa på Gästis

 

Mer om historien bakom Gästis i Änge, och dess grundare Lisa Sundqvist.
Gästis står kvar och har under senare år totalrenoverats, dock bedrivs ingen gästisverksamhet.

Källa: Programblad för föreställningen Lisa på Gästis år 2007

 
 

Änge Kvarn

 Bönderna i byn hade andelar i kvarnen. Där var liv och rörelse med bönder från byarna runtom. Slutet för mjölnarn blev när bönderna köpte egen "gröpkvarn ".
Det berättas om sikfisket, som inte gick av för hackor! Ån var "avstängd" en höst på 50-talet, en fiskmästare kollade beståndet, leken osv. Senare var det fiske med långhåv och lägghåv som gällde.  Dessutom fanns där fina öringar

Inträdesprov för kvarnungar var att antingen krypa eller gå över ett brospann. Det fanns även de som åkte i timmerrännan när man släppte på vattnet.  

2 män omkom på bron när en timmerbröt skulle sprängas. En av männen var Lisas bror från Stavre (läs om Lisa på Gästis ovan). Laddningen fungerade inte och de skulle se efter vad som var fel och då small det. 

När vägen byggdes om, med en ny bro, då flyttades bron till Huså i Kall och har fått en plats över en mindre å på norra sidan av Åreskutan. 

Ån sägs spå väder, på vintern när "åa vattn" = rinner uppe på isen så blir det väderomslag till mildare väder inom ett dygn.

Änge Kvarn
 Källa: Vykort Peter Starkman, samt ihoppusslad information från internet.
Vid felaktigheter eller kompletterande information, vänligen maila Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Näringsliv
I Änge finns i dag bland annat en hälsocentral, en livsmedelsaffär,  bygghandel, apotek, restaurang och bibliotek. På 1960-talet byggdes en låg-, mellan- och högstadieskola med intilliggande simhall och idrottsplats. Bland ortens företag märks Änge Chark AB som grundades 1934. Änge Chark tillverkar korv och charkprodukter.

 

Göran BoströmKända personer med anknytning till Änge
Carl-Göran Ekerwald, författare och översättare från Änge
Göran Boström, konstnär från Änge

 

 

 

 

 Skolavslutning Änge
 Skolavslutning i Änge 1963(?) eller annan händelse?
Längst bak från vänster Sven Lindell, Stig Hemmingsson, Helge Olsson,Bo Edfeldt, Tore Kristiansson, ????, Anders Lodin, Janne Boman
Andra raden från vänster, Zenita ???, ?????, Harriett Bergetoft,
Ingegerd Hed, Birgitta Zimmerman, ???? , Birgitta Söderqvist, Sara ....., Kennet Karlsson
Första raden från vänster, Gittan Karlsson, Mona Lagergren, MajBritta.....Anita ....., Ulla ..., BrittElly Andersson , ???
(Obs flera namn är osäkra! Vet du mer? Maila Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.)