Stavre - Könsta - Lungret

byarna runt Näldsjön (se även Änge)

 

Könsta

Könsta är belägen nära Näldsjön, längs vägen mellan Änge och Glösa/Valne i Alsens socken. Byn omtalas första gången år 1420 då en olaff j könestadhom nämns. 

 

Liksom övriga byar i Offerdals socken har Könstas näringsliv dominerats av jordbruket. I början på 1900-talet fanns dock ett kalkstensbrott som ägdes av Hissmofors AB. Brytningen började år 1903 och upphörde på 1930-talet. Kalkstenen skickades på pråmar över Näldsjön till Nälden och därifrån med tåg till pappersmassafabriken i Hissmofors, Krokom. När brytningen i Könsta upphört påbörjades en kalkstensindustri i Berge, Änge. Kalkbränningen i Berge bedrevs in på 1960-talet.
Kalkstensbrottet har på senare tid fixats till som besöksplats av områdets byalag. Information kommer inom kort.

 

Kända personer från Könsta:

 

  • Olle Falk, riksspelman
  • Ante Falk, spelman

 

Lungret

Lungret (jämtska: Longre) är vackert beläget vid Näldsjön, mellan Änge och Glösa, Alsens socken.
Mer info kommer.

 

Stavre

Stavre är beläget cirka tre kilometer från Änge. Byn ligger naturskönt längs en del av Näldsjöns nordöstra strand. 
Stavre omtalas första gången år 1448 då två bönder från byn omnämns, oloff limnarson j staffrom och önder j staffrom.

Byn är väl värd ett besök, inte minst för alla bevarade gamla hus.

På Malmgården kan man se en magnifik källare från 1770-talet. Stavre 1:7 visar upp ett härbre från 1700-talet. På Stavre 2:3 kan man se en tvåvånings korsbyggnad (med en skorsten i mitten) från 1800-talets mitt, sommarladugård och smedja från senare hälften av 1800-talet.
"Herrgården" var tidigare militär- och prästboställe och har källare från 1840-talet och ett ryttarhärbre från ca 1800. Strax intill ligger Stavre 2:6 som har en tvåvånings korsbyggnad från 1864 och något så märkligt som en kolbod från 1700-talet.
Stavre 2:7 är en typisk empiregård med huvudbyggnad med lövsågerier från 1910. Flygelbyggnaden är en sommarstuga och på gården finns också en bryggstuga från 1880. På dessa är dörr- och fönsterfoder mycket tidstypiska.
I utkanten av Stavre, en bit in i skogen, ligger torpet Flon, som är ett av socknens få bevarade torp från 1800-talets senare del, med två boningshus, bryggstuga och källare.

Stavre, Offerdal Soluppgång över Stavre
 Skymning över sjön
Foto: Tobias Eriksson
 
 Foto: Erika Sparrman
Solen går upp över Stavre