Kälomsbygden

Kälomsbygden består egentlig av flera småbyar - Bränna, Böle, Sågmyra, Utgård, Västerulfsås,Österulfsås som på senare tid oftast går under det gemensamma namnet Kälom

Kälom är Offerdals östra port mot Storsjöbygden. Med sitt stillsamma läge på Ulfsåsen i skogshavet öster om Bergsberget ligger Kälomsbygden  med lagom avstånd åt flera håll. Det är ungefär lika långt till Krokom, som till Änge och Landön. Centralt, men ändå en bit ifrån.

Bygden är en gammal skogs- och jordbruksbygd även om dessa gamla näringar i dag inte har lika stor betydelse, tvärtom är det många som pendlar från byn till arbeten i näraliggande samhällen. Dock finns fortfarande några djurbesättningar och en del av byborna har skogen som inkomstkälla.

I Kälom finns ett rikt kulturliv med ofta återkommande evenemang på bygdegården. Där kan man läsa på scendörren till den på 1990-talet renoverade bygdegården om stjärnor från hela världen. Här har Martin Stenmarck uppträtt, liksom Svante Thuresson, Monica Thörnell, Wille Craaford  och Salem Al Fakir för att inte nämna alla lokala artister som passerat bygdegården genom åren.

I Kälom är det också nära till naturupplevelser. På vintern genom skid- och turspår både genom byarna och i dess utmarker. Näversjöarnaär fiskrika och trivsamma utflyktsmål, medan Långan som fiskemål är given för flugfiskare från stora delar av Norden. Jakten är naturligtvis viktig och flera av byns invånare är engagerade i älg- och småviltsjakt.

Byn har även en del barnfamiljer, även om åldersstrukturen på senareår har fått en förskjutning uppåt i åldrarna. Byn har omkring 70 invånare, men vi vill gärna bli fler! Därför ser byalaget gärna att fler upptäcker byns förnämlighet och söker sig hit. Det finns tomter för den som skulle kunna tänka sig en framtid i Kälom.

Utgård Kälom Offerdal  Bryggstu Kälom Offerdal Kälom 
 Utsikt från gammal stuga i Utgård, Kälom
Foto: Lars-Gunnar Hjalmarsson
 Bryggstu i Kälom
Foto: Lars-Gunnar Hjalmarsson
 Sommar  i Kälom
Foto: Lars-Gunnar Hjalmarsson