Finnsäter och Jänsmässholmen

 

Finnsäter

Finnsäter ligger mellan Rönnöfors och Jänsmässholmen och är bl.a. känd för sin skiffer (Offerdalsskiffer). Strax söder om Finnsäter finns en cirkelsåg från 1900-talets början. Längs Finnån finns Finnåfallet. Vid fallet syns Finnsäterskiffern, som bröts här på 1940-talet.

Runt Finnsäter finns många fäbodar, där bönder från Jämtlandssocknarna Rödön, Näskott, Alsen och Offerdal tidigare hade sina kor, får och getter på somrarna. Närmaste fjäll är Önrun, 856 m.ö.h.

Ett gammalt kulturminne i Finnsäter är Skvaltkvarnen. Under årens lopp har byborna låtit renovera kvarnen och man har även iordningsställt en rastplats, mycket vackert belägen vid den gamla skvaltkvarnen.
Cirkelsågen från 1900-talets början är fint renoverad av byborna och i bruksskick.


En mycket trevlig vandring eller promenad är att följa den gamla fäbodleden som går längs med Finnån, till Finnåfallet, och vidare till de gamla fäbodarna. Parkeringen finns strax söder om Finnsäter, vid kvarnen och sågen, och längs med leden sitter skyltar som berättar om sevärt längs med stigen.
Efter 500 meters promenad längs en brusande å, på den fasta fäbodsvägen, kommer man till Finnåfallet. Finnåfallets vattenmassor väller utför skifferbranterna och här syns Finnsäterskifferns lättbrutna läger. Gustaindustrin i Brunflo bröt skiffer här på 1940-talet.
Till ljudet av forsande vatten är det skönt att koka kaffe vid den välordnade eldstaden nära fallet - missa inte denna lätt åtkomliga upplevelse!
Leden fortsätter sedan vidare, förbi fallet.

Längst upp i Finnsäter finns öppen hagmark och betad skog som har så fin växtlighet att den fått högsta betyg! Den är alltså av intresse inte bara för Finnsäter och Offerdal utan för hela riket. Ett besök där strax efter midsommar är garanterat en rik upplevelse!

 Finnsöter
 Finnsäter bjuder på många vackra vyer kombinerat med en hel del historia
Foto: Jenni Andersson

 

 

Jänsmässholmen

Jänsmässholmen präglas av den sydsamiska kulturen. Byn ligger inom renbetesland och de renägande samerna i byn är medlemmar i Offerdals sameby. I dag har byn endast ett fåtal invånare.
Ortnamnet kommer av det jämtska ordet för midsommar, Jänsmäss (Johannes mässa). Och Jänsmässholmen är verkligen värt ett besök just i midsommartid. Vallarna lyser gula av smörbollar. På de blåvioletta fjällen ligger vita snödrivor kvar och runt fjällen en ljusgrön bård av försommargrönska.

Jänsmässholmen ligger mitt i ett skyddat naturområde, i ett Domänreservat med fyra "guldklimpsmiljöer", mitt i Offerdals fjällvärld. Där finns fjällnära skog, särskilt i de södra och norra delarna av reservatet.
Oldflån är ett ungefär 20 kvadratkilometer stort myrområde som ligger på en bergskupol. Detta medför att myren sluttar åt alla håll. Fågellivet är mycket rikt i området.
Flån är också ett myrområde, lika stort som Oldflån. Men tack vare en mängd små skogsbevuxna åsar upplever man inte myrflaket så stort. Flån är en av Jämtlands rikaste och viktigaste fågellokaler.
Nära Jänsmässholmen ligger bland annat fjällen Ansätten och Önrun.

 

Historia

Jänsmässholmen har anor långt tillbaka i tiden som samiskt sommarviste men blev föremål för fast bostättning först på 1860-talet, då samer slog sig ned och började bruka jorden.

Hotell Holmens historia är lång och började redan på 1860-talet. Då började några samer bo året runt i samelägret i Jänsmässholmen. Samerna tillhörde en lappförsamling och deras predikant besökte Jänsmässholmen för att hålla andakt.
Redan 1890 byggdes sedan stommen till ett gudstjänsthus som dock aldrig blev färdigställt. Först 1931 invigdes det nuvarande lilla kapellet.

Under åren 1928-30 upprustades många hus genom det s.k. lappväsendets försorg och många samefamiljer kom att bosätta sig i Jänsmässholmen. Snart blev det behov av skollokaler, och år 1944 invigdes nomadskolan, där barn från flera samebyar inackorderades under terminerna. Så kom glädjeåret 1954 med allmän väg från Finnsäter till Jänsmässholmen. Den vägen blev dock början till slutet för nomadskolan, och 1958 stängdes den för gott. Den förnämliga skolan stod tom.
Nästa kapitel blev Skidfrämjandets. Lokalavdelningen i Offerdal arrenderade den före detta skolan och ordnade kurser i lokalerna. Efter några år blev det för tungt att driva med ideella krafter och man anställde en arrendator som påbörjade hotellverksamhet.
Nu är hotellet privatägt och drivs framförallt som konferens och turistanläggning, med koncentration på vinterhalvåret och de möjligheter som finns i närområdet för fiske, skoteråkning, längdskidåkning, mm.