Hällristningarna i Gärde är unika och en av Offerdals stoltheter, något man absolut inte bör missa vid ett besök. Är man historiskt intresserad får man verkligen en dos av unik svensk historia, och annars kan man få en naturupplevelse som inte heller den är att förglömma.

Under stenåldern, för 7000 år sedan, fanns en så kallad fångstbefolkning som periodvis vistades intill Gärdesjön. De livnärde sig på jakt, fiske och på vad naturen i övrigt gav. Vi kan idag se de spår de lämnat efter sig i form av hällristningar vid Gärdeforsen.

På berghällen mitt i forsen finns tre älgar. En av dessa är ristad i naturlig storlek och är den största enskilda figurristningen i Sverige. Vid forsens södra strand finns flera motiv. Ett av dessa är en älgfigur samt spårstämpel av älg. Några meter därifrån finns tio mänskliga fotspår som leder fram till en älg, vilket tolkas som en jaktscen. Intill finns fyra spårstämplar av älg och en ristning som tolkats som en människofigur.

Var ristningarna en berättelse om lyckad jakt eller ristades de för att be makterna om god jaktlycka? Troligt är att området med hällristningarna var en viktig kultplats under hela stenåldern.

Flera tusen år senare blev befolkningen bofast och började bruka jorden. Då behövdes redskap. Det finns rester av en myrmalmsbläster femtio meter nedanför forsen. Säden behövde malas och till detta uttnyttjades Gärdeforsens vattenfall för att driva två kvarnar och dessutom en såg.

1917-18 revs kvarnarna och en kraftstation byggdes, en träbyggnad i två våningar med en såg på övervåningen. Kraftstationen drev till att börja med helt manuellt och då endast morgon och kväll under den mörka årstiden. Därefter anställdes en maskinist och en stuga byggdes intill forsen.

1939 brann kraftstationsbyggnaden ned. En ny station byggdes med en generatoreffekt på 30 kW, vilket då ansågs räcka för bygdens behov. Men kraftförbrukningen ökade i takt med utvecklingen av elektriska produkter vilket resulterade i att generatorn brann vid ett flertal tillfällen, speciellt under julaftonsdygnet. 1961 bestämdes att kraften skulle köpas från Långfors AB.

Idag forsar vattnet som det ursprungligen gjort. Området är klassat som riksintresse och är skyddat av kulturminneslagen. Byalaget har en hög ambition att ta till vara samt utveckla denna historiska och natursköna tillgång som Gärdeforsen bjuder på och göra området till ett attraktivt besöksmål

En av älgarna på plats är ca 7000 år gammal (vissa tror att den är ännu äldre) och är den största djurfiguren på någon hällristning i Sverige. Den är 3,65 m lång och 2,4 m hög. Älgen rör sig nedför klippan.
Man har ristat konturen först, sedan satt dit öron, hakskägg och horn. Strecket på munnen är typiskt för äldre hällristningar. Stora öron bakom varandra. Kronan är borta men det som är kvar liknar äldre hällristningar i Norge. Nacklinjen är inte vanlig på äldre ristningar, det kom lite senare.

Gamla hällristningar av det här slaget är slipade medan de nya hackades in.

En annan hällristning (se bilden nedan) vänster är ca 4000 år gammal och kallas för "jaktscen". Professor Gustav Hallströms tolkning av denna är att fotspåren är en jägares som smyger sig på älgen och fäller den med sitt spjut.

Enligt andra forskare, bl a Wennstedt-Edvinger, kan ristningen lika gärna representera en mytologisk situation. Är det kanske älgen som lämnat efter sig de mänskliga fotspåren?

Kanske det inte finns något samband alls med jakt, det är bara den nutida betraktaren som kategoriserar verkligheten. Nu ser vi älgar som föremål för älgjakt eller på varningsskyltar längs vägarna. Vi tar för givet att det var lika förr, men de som ristade kanske hade en helt annan mening med det.

Om du vill se fler hällristningar så skall du se dem på plats i Gärde, Offerdal!

Platsen runt Gärdesån är otroligt vacker, och i denna unika miljö kan du under ett par veckor på sommaren besöka det populära sommarcafét i timmerkåken vid ån. Vissa år spelas även teater här, som lockar långväga besökare.
Mer information om pågående aktiviteter finns i evenemangskalendern samt på byalagets hemsida: www.tangerasen-garde.se

 

Vägbeskrivning:

Från Kaxås, kör mot Rönnöfors. Sväng vänster mot Tångeråsen och Gärde. Kör till skylt "Hällristningar" till vänster. Föj vägen till dess slut. Vid parkeringen går en handikappanpassad gångväg ner till forsen och hällristningarna (dock finns det trappsteg ner till hällristningarna).


 

Gärdesån
Gärdesforsen är verkligen en magiskt vacker plats och hällristningarna är helt unika

 

Hällristning