Ortnamnet Jänsmässholmen kommer av det jämtska ordet för midsommar, Jänsmäss (Johannes mässa). På 1880-talet började högmässor att hållas inom den dåvarande lappförsamlingen och 1890 började ett gudstjänsthus att uppföras, vilket dock aldrig blev färdigställt. År 1931 invigdes byns nuvarande kapell.