Vackra Bergtjärn!

Utgå från Jänsmässholmens hotell. Se skylt!

Det är ca 3-4 km dit. Leden är röjd och skyltad under 2018.

 

karta bergtjarn

bergtjarn