Hällberget (vandringsled till toppen)

I det här reservatet är marken näringsrik och naturen frodig. Här finns massor med blommor och stora fält med ormbunkar. I Hällberget växer dess­utom den gigantiska Storgranen, som mäter 3,5 m i omkrets.

Bland branter och bäckraviner reser sig kraftiga, lavklädda granar. Många av dom är riktigt gamla. På sommaren växer här jättemycket blommor.

 

Bördiga branter

Skogen på Hällberget visar prov på en fantastisk växtkraft. Här växer orm­bunkar i stora mängder. Den smått buskiga blomman midsommarblomster ger färg åt skogen i början på sommaren.

På vissa ställen reser sig blommorna tolta och nordisk stormhatt, väldigt höga. De bildar blåa fält och går du där kommer du att vara helt omgiven av blommor.

 

Bra klimat och mycket näring

Bland sluttningarnas mossiga stubbar rinner bäckar. I reservatet finns smala, djupa klyftor –raviner. I ravinerna är både klimat och tillgången på näring särskilt bra. Det gör att blommor, lavar och träd trivs och växer i stora mängder.

I skogen trivs ovanliga fåglar som lavskrika och tretåig hackspett.

 

Grova granar

Skogen på Hällberget är storvuxen och mycket ståtlig. De äldsta granarna är cirka 200 år gamla. Många av de imponerande träden är täckta av en gulvit dropplav som gör dem extra ståtliga.

Mitt i reservatet står en berömd gran. Av folk som i området kallas den rätt och slätt för Storgranen. Det magnifika trädet har yviga hänglavssmyckade grenar och ett midjemått på cirka 3,5 meter.

 

Prostbölestigen

Genom reservatet, i sydvästlig riktning, ringlar sig Prost­bölestigen. Stigen går från Offerdals kyrka, förbi gården Prostböle till Vången i Alsen.

Stigen är kanske en av de äldsta lederna i Offerdal. Fortfarande är det många som går här. Om de gamla historierna stämmer, färdades ärkebiskop Olof denna väg vid sitt besök i Offerdal vintern 1319.

 

Hällbergets vandringsstig till toppen

3 km kryssmarkerad led, med stigning i skiftande terräng och bitvis brant, som leder till toppstugan på Hällberget (640 möh). Högst upp hällar och fjällbjörk. Stigen går förbi Svedbodarna och Hällängesbodarna. Hällbärget är ett populärt utflyktsmål som bjuder en magnifik utsikt över både Bångåsbygdens och Kaxåsbygdens frodiga ängssluttningar. Stora skogsområden blandas med odlad mark och små byar lite varstans. Längst bort i horisonten de delvis snöklädda fjällen.
Hällbergets branter stupande dramatiskt rakt ner i Hällsjöns vatten. Offerdals kyrka i Ede lyser vit i landskapet.
I stugan kan du koka ditt kaffe, värma dig och söka skydd vid dåligt väder. Värt ett besök!

 

Hitta hit - Hällberget


Detaljerad vägbeskrivning: Från Kaxås kör väg 671 mot Bleckåsen. Efter ca 1 km, efter att ha passerat Åfloån, sväng vänster vid skylt ”Hällberget”. Mindre grusväg leder till vändplan på Storvallen och parkering (ca 2 km). Skylt vid vändplanen visar var leden börjar.

För mer information:
Kersti Jonsson
Tel: 0640-322 27, 073-063 27 45
Kersti talar även engelska och italienska

Vill du bidra till ledens underhåll? Swisha till Kaxås byalag: 123 360 2695. Tack för ditt bidrag!

 

Hitta hit - Prostbölestigen

Stigen går från Offerdals kyrka, förbi gården Prostböle till Vången i Alsen.

 

Hallberget


Vy från toppstugan på Hällberget mot Ede och Offerdals kyrka
Foto: Åsa Bornström-Högström