Välkommen till en bergssluttning med urskogsliknande granskog. Här finns träd som är upp till 300 år gamla. Sällsynta lavar tillhör sevärd­heterna, liksom Jämtlands största alm som finns strax utanför reservatet.

Den lummiga stigen slingrar sig brant upp för berget. Vandringen är bitvis ansträngande, men den är värd varenda meter. Utsikten är ljuvlig!

När du kommit upp på toppen, krönet, passar det bra att ta en drickapaus. Sätt dig gärna med ryggen mot en tall. Utsikten över trädtopparna och landskapet, är fin. Du befinner dig 550 meter över havet.

 

Jämtlands största alm

Strax utanför reservatet växer en av Jämtlands största almar. Almarna i länet är en liten rest av den växlighet som fanns här för flera tusen år sedan. Då var klimatet var varmare.

På den tiden var också lind, lönn och hassel vanliga här. När kylan kom, överlevde bara de enstaka träd som växte på särskilt varma, soliga och näringsrika ställen. Ett exempel på en sådan plats, är den varma och frodiga sluttningen som finns i Offerdalsberg.

 

Granen i topp

Offerdalsbergs naturreservat består i huvudsak av mycket grov och urskogsliknande granskog. Växtligheten är kraftig och här finns massor med blåbärsris. De flesta granar är mellan 120 och 200 år gamla.

Träd äldre än 250 år, är faktiskt inte ovanligt. Enstaka exemplar är till och med 300 år gamla. Det är ett toppenresultat eftersom granar inte kan bli äldre är så.

Det finns dessutom en del grova och höga lövträd, rönnar och björkar.

 

Många arter

Bergets östra sidor är som södersluttningar brukar vara. Det betyder att det är närings­rikt och frodigt. Så på Offer­dalsbergs östsida växer många olika arter.

Här finns den vita blomman trolldruva som har svarta giftiga bär. Här finns också en blomma som många människor luktar gamla sopor eller kompost. Den heter stinksyska.

 

Rödlistade lavar och svampar

I den gamla granskogen kan man hitta en lång rad rödlistade lavar och vedsvampar.

En nationell rödlista sammanställer arter som riskerar att dö ut eller helt försvinna inom ett lands gränser.

 

Föreskrifter

Välkommen till Offerdalsberg. Tänk på att det i reservatet inte är tillåtet att:

  • skada fast naturföremål eller i övrigt skada markytan
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, ta frö eller skada växtligheten i övrigt, till exempel genom att gräva upp örter, gräs, mossor eller lavar
  • störa djurlivet
  • tälta eller göra upp eld
  • framföra motordrivet fordon.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för fullständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hänsyn till, exempelvis rennäringslagen.

 

Hitta hit

  • Reservatet ligger drygt två mil nordväst om Krokom. Från Krokom tar man väg 340 norrut. 3,7 kilometer norr om Tulleråsen tar man av till vänster, mot Västerberg. Efter endast 50 meter svänger man höger och följer vägen till dess slut.