vandrarkangor

Offerdal bjuder på flera fina turer för dig som gillar att snöra på kängorna och lämna stadens brus och vardagens bekvämlighet för tystnad, friskluft och vackra vyer. Oavsett om du gillar den majestätiska fjällmiljön eller föredrar att hålla dig i skogen så finns olika turer som säkert kan falla dig i smaken.

Norr om Olden ligger Offerdalsfjällen, närmare bestämt Sösjöfjällen och Oldfjällen. Många fjällvandrare håller fjällen i Offerdal som en stor favorit i Jämtland och återvänder gärna då det är dags för en fjälltur.
Den största nackdelen med dessa fjäll är densamma som den största fördelen - lederna är i stort sett omarkerade och i många fall finns det inga leder alls, utan i bästa fall en dåligt upptrampad stig. Detta innebär att man bör ha viss vana innan man ger sig ut på en flerdagarsvandring, och givetvis bör man - oavsett om man är nybörjare eller inte - iaktta största försiktigthet! Ta med karta och kompass samt väl genomtänkt packning, och meddela någon vart du befinner dig samt hur länge du blir borta. Likaväl som en fjälltur kan vara en fantastisk upplevelse så kan den också vara förenad med livsfara om man är oförsiktig eller har otur!

Här kan du hitta några tips på fjällturer i Offerdal, både endagarsturer och flerdagarsturer.

Bergtjärn

Bergtjärn

Fågeltornet, Mussjön

Fäbodleden, Finnsäter

Hällberget

Lapp-Nilstorpet

Mjölkvattnet

Nolasjöns fäbodled

Offerdalsbergs Urskog

Oldklumpen

Prostbölestigen

Torpstigen Almåsa

Mjölkvattnet runt (flerdagarstur)

 

 

Dagsturer

 

Bergtjärn

karta bergtjarn

Vackra Bergtjärn har snabbt blivit en favorit som många tycker om att vandra till minst en gång varje år, sen leden blev klar och skyltar kommit upp. När du är nästan framme så delar leden sig och du kan välja om du vill gå uppåt för att se tjärnen uppifrån, eller ner mot själva vattnet.

Utgå från Jänsmässholmens hotell. Se skylt!   Det är ca 3-4 km dit. Leden är röjd och skyltad under 2018.

Vindskydd finns.

Obs: Vänligen respektera den privata bostad som leden passerar på väg till Bergtjärn. Håll (såklart!) hundar kopplade och respektera att ni passerar privat mark.

 

Fågeltornet, Mussjön

Ca 2 km vandring från parkeringen i Gölikläppen. Relativt enkel, men periodvis väldigt blöt.  Läs om fågeltornet här

 

Fäbodleden längs med Finnån, Finnsäter:finnsater

En mycket trevlig vandring eller promenad är att följa den gamla fäbodleden i Finnsäter. Leden går längs med Finnån, till Finnåfallet, och vidare till de gamla fäbodarna. Läs mer om Finnsäter här.
Parkeringen finns strax söder om Finnsäter, vid kvarnen och sågen, och längs med leden sitter skyltar som berättar om sevärt längs med stigen.
Efter 500 meters promenad längs en brusande å, på den fasta fäbodsvägen, kommer man till Finnåfallet. Finnåfallets vattenmassor väller utför skifferbranterna och här syns Finnsäterskifferns lättbrutna läger. Gustaindustrin i Brunflo bröt skiffer här på 1940-talet.
Till ljudet av forsande vatten är det skönt att koka kaffe vid den välordnade eldstaden nära fallet - missa inte denna lätt åtkomliga upplevelse!
Leden fortsätter sedan vidare, förbi fallet.

 

Hällberget naturreservat (vandringsled till toppen)

 

asa hogstromI det här reservatet är marken näringsrik och naturen frodig. Här finns massor med blommor och stora fält med ormbunkar.
Skogen på Hällberget är storvuxen och mycket ståtlig. De äldsta granarna är cirka 200 år gamla. Många av de imponerande träden är täckta av en gulvit dropplav som gör dem extra ståtliga. Mitt i reservatet står en berömd gran.
Av folk som i området kallas den rätt och slätt för Storgranen. Det magnifika trädet har yviga hänglavssmyckade grenar och ett midjemått på cirka 3,5 meter.

3 km kryssmarkerad led, med stigning i skiftande terräng och bitvis brant, som leder till toppstugan på Hällberget (640 möh). Högst upp hällar och fjällbjörk. Stigen går förbi Svedbodarna och Hällängesbodarna. Hällbärget är ett populärt utflyktsmål som bjuder en magnifik utsikt över både Bångåsbygdens och Kaxåsbygdens frodiga ängssluttningar. Stora skogsområden blandas med odlad mark och små byar lite varstans. Längst bort i horisonten de delvis snöklädda fjällen.
Hällbergets branter stupande dramatiskt rakt ner i Hällsjöns vatten. Offerdals kyrka i Ede lyser vit i landskapet.
I stugan kan du koka ditt kaffe, värma dig och söka skydd vid dåligt väder. Värt ett besök!

 Detaljerad vägbeskrivning: Från Kaxås kör väg 671 mot Bleckåsen. Efter ca 1 km, efter att ha passerat Åfloån, sväng vänster vid skylt ”Hällberget”. Mindre grusväg leder till vändplan på Storvallen och parkering (ca 2 km). Skylt vid vändplanen visar var leden börjar.

 

För mer information:
Kersti Jonsson
Tel: 0640-322 27, 073-063 27 45
Kersti talar även engelska och italienska

Vill du bidra till ledens underhåll? Swisha till Kaxås byalag: 123 360 2695. Tack för ditt bidrag!

  

Lapp-Nilstorpet

Kort och enkel vandring. Läs mer om Lapp-Nilstorpet här.

 

Mjölkvattsfjället (Mealhkantjahke), 1248 möh:


Rekommenderad karta: Fjällkarta Z5.
Utgångspunkt: Mjölkvattnet.
Vägbeskrivning: Kör från Kaxås mot Rönnöfors. Strax innan Rönnöfors, sväng mot Olden. I T-korsning efter Olden, sväng vänster. Efter ca 4 km, sväng höger i Åkroken mot Mjölkvattnet. Följ vägen tills du når vägbom, där du får lämna bilen. Fortsätt därefter till fots, tills du når sjön (ca 6 km).
När vägen tar slut så kan man sedan vandra upp mot Mjölkvattsfjället (genom myrlandskap). När du kommer upp mot toppen på fjället så finns det förrädiska klippstup - välj din väg noga! Från Mjölkvattsfjället har du en fantastisk utsikt över Himmelsraften på andra sidan Stor-Mjölkvattnet.

Hjortron
Med lite tur så kan man göra riktiga fynd i Offerdals fjällområden!
Foto: Margareta Gunnmo Sundin

 

Nolasjöns Fäbodled:

Fäbodleden hittar man mellan Rismon och Enarsvedjan, norr om Landösjön. Leden är ca 1,5 mil lång och går mellan 8 fäbodar. Där gick man förr i tiden, för att buföra sina djur.
Vid varje fäbod kan man hitta en informationstavla med foton på hur det såg ut förr i tiden, samt information om vart man befinner sig och hur långt det är till nästa fäbod.
Om man inte vill vandra hela leden så kan man ansluta sig till den från Gammalbodarna, Hålsbodarna, Nybäckesbodarna eller Ängesbodarna.

Offerdalsbergs Urskog Naturreservat:

Offerdalsbergs urskog är en gammal, orörd skog med frodig växtlighet och en ljuvlig utsikt när du vandrar längs östbranten upp på Risbergets krön, bl a nyttjat av häng- och skärmflygare.
Det är ett litet fint urskogsreservat där du kan vandra i en högproduktiv skog som sedan lång tid är orörd av skogsbruk. Troligen gjordes den senaste och enda betydelsefulla avverkningen i slutet av 1800-talet och ett mindre uttag på 1940-talet.
Skogen består nu av mycket grov granskog av blåbärstyp med inslag av grova och högvuxna rönnar och björkar. Huvuddelen av skogen är 120-200 år, men granar på mer än 250 år är inte ovanliga. Den äldsta generationen är cirka 300 år gamla, alltså nära granens maximiålder.
Området ligger i en gammal kulturbygd och har givetvis utsatts för mänsklig påverkan under de senaste århundradena. Främst har det varit fråga om skogsbete. En fäbodvall ligger i områdets nordvästa del och den användes på sensomrarna och höstarna. Den var troligen i bruk till i början av 1900-talet. Myrarna, till stor del små starrmyrar, har utnyttjats som slåttermark.

En stig, som från början var en gammal anlagd hästväg, slingrar sig uppför branten från Västerberg. Vandringen upp är brant, men den är värd sitt pris. Här i östbranten har berget karaktär av sydväxtberg, med frodig och artrik vegetation och en härlig utsikt! Marken i reservatet är frodig tack vare Oldenskållans näringsrika skiffrar och gråvackor. Här hittas arter som trolldruva, stinksyska och kransrams. Strax utanför reservatet finns också en av Jämtlands största almar. Väl uppe på krönet är vegetationen magrare, med ett ganska stort inslag av tall.

Vägbeskrivning: Reservatet ligger drygt 2 mil nordväst om Krokom, efter väg 340 mot Lillholmsjö. Cirka 3,5 km norr om Tulleråsen, i Västerbergs by, finns parkeringsplats och vägvisare till reservatet. Läs mer om Offerdalsbergs naturreservat här.

Oldklumpen (879 möh):

Rekommenderad karta: Fjällkarta Z5.

Oldklumpen är beläget norr om Frankrikegården och utgör Oldfjällens sydvästligaste utlöpare. Vid Oldklumpen och Övre Oldsjön finns Oldens kraftverk, vilket ägs av Jämtkraft. Vattnet tas från ett flertal sjöar, bl.a. Mjölkvattnet, Burvattnet och Fisklössjön, genom tunnlar. Fallhöjden är 260 meter. Om man följer vägen genom Frankrike, så kan man från kraftverkets kontorslokaler följa en stig som leder upp på Oldklumpen.

En del av Oldklumpen är den s.k. "trädgården", med en för Jämtlandsfjällen ovanlig växtlighet. Här kan man bland annat hitta alm, vresros, bergglim, liten fetknopp och liljekonvalj. Denna del av fjället nås via Långsådalen. Mer info under "Trädgården" i menyn under Aktiviteter/ Besöksmål.

 

Prostbölestigen

 

Genom Hällbergets naturreservat, i sydvästlig riktning, ringlar sig Prost­bölestigen. Stigen går från Offerdals kyrka, förbi gården Prostböle till Wången i Alsen.
Stigen är kanske en av de äldsta lederna i Offerdal. Fortfarande är det många som går här. Om de gamla historierna stämmer, färdades ärkebiskop Olof denna väg vid sitt besök i Offerdal vintern 1319. Prostbölestigen är även platsen för Holy Race, som du kan läsa mer om genom att klicka på länken. 

Hitta hit: Stigen går från Offerdals kyrka, förbi gården Prostböle till Wången i Alsen. Leden mäter 12 km med 400 höjdmeter.

 

Torpstigen, Almåsabygden:

För att dela den upplevelse det innebär att i all enkelhet ströva mellan de nu försvunna människornas hem, har en torpstig iordningställts på initiativ av Offerdals Hembygdsförening. På de platser man har lyckats identifiera har skyltar satts upp med den kunskap som samlats om dem som bodde just här. Längs stigen mellan platserna finns snitslar och skyltar märkta med en vandrarsymbol, så att man inte ska gå vilse. Var uppmärksam och håll utkik efter skyltarna med vandraren.

Rekommendationen är att börja vandringen från Almåsa. På vandringen kommer du att passera Almåsa, Ekeberg, Bäcken och Grötom. De flesta av torpen var soldattorp, där indelta soldater med familjer bodde. Soldaterna skulle vara beredda att rycka ut i händelse av krig. De tillhörde "Offerdals Milice", som det står i husförhörslängderna, och de tillhörde varsin rote. Soldaterna var anställda av bönderna i varsin rote- dessa bönder var skyldiga att hålla sig med indelt soltat. För varje rote fanns ett ryttarhärbre där den militära utrustningen förvarades. Den fick bara tas fram i händelse av krig, inspektion, övningar och liknande. Nyckeln till härbret förvarades hos någon av rotebönderna.
Man kan bli besviken över att inte finna några hus på de övergivna torpen, ibland knappt ens grundstenarna. Ofta har torpen plöjts bort då de nu ligger på brukad åkermark. Detta lämnar dock mer utrymme åt fantasin. Det är slående hur stilla och rofyllt det är på de platser där det förr bodde människor. Vi får själva tänka oss att här har fötts barn, bakats bröd, mjölkats kor och piskats mattor. Här har sten brutits för hand på oländiga åkrar, barn har stojat, lekt och slagits och kvinnor har gråtit hjärtslitande när en älskad make dött. Detta är de försvunna människornas kulturlandskap där de skrattat, arbetat, känt gemenskap, älskat, löst problem, skämtat, sovit, ätit och levt.

 

Flerdagarstur

 

Mjölkvattnet runt:


Längd ca 30-35 km (ca 3 dagar).
Rekommenderad karta: Fjällkarta Z5.

Utgångspunkt: Mjölkvattnet. Vägbeskrivning: Kör från Kaxås mot Rönnöfors. Strax innan Rönnöfors, sväng mot Olden. I T-korsning efter Olden, sväng vänster. Efter ca 4 km, sväng höger i Åkroken mot Mjölkvattnet. Följ vägen tills du når vägbom, där du får lämna bilen. Fortsätt därefter till fots, tills du når sjön (ca 6 km).

Sjön Stormjölkvattnet ligger mellan de branta fjällsidorna på Mjölkvattsfjället och Himmelsraften. Vandringar i området bjuder på fantastiska vyer och är populära bland erfarna fjällvandrare som vill slippa markerade och välbefolkade leder.

 

Mjölkvattnet Offerdal
Stora Mjölkvattnet med fjället Himmelsraften
Foto: Erik Lindé

Gå österut till den första tydliga bäckravinen, korsa bäcken och följ den upp till trädgränsen. Fortsätt sedan successivt uppåt till ca 900 meter, och fortsätt norrut. Vid god sikt syns ett pass väster om Himmelsraftens topp; ta sikte mot detta. Vid sämre sikt ta sikte mot fjällets sydvästsida för att komma dit. Fortsätt sedan norrut.

För att komma runt sjön så måste man ta sig via Burvattnets damm, vilket är enklast gjort genom att gå över båda ryggarna på Klåmske. Vik sedan ner mot dammen, genom granskogen. En bit upp på Luletjarve kan man hitta en vinterled som man kan följa till bron över Tjåurenjukke, genom fantastisk fjällurskog.

Följ sedan trädgränsten tillbaka på Mjölkvattsfjället. Ta sikte väster om Mälkarappe. Här är det lämpligt att göra en avstickare upp på toppen av Mjölkvattsfjället, om man vill, i annat fall fortsätter man på ganska hög höjd tills man kommer fram till sluttningarna som leder tillbaka mot grusvägen.

Turen går lika bra att göra medsols som motsols.

Fina tältplatser på denna rutt är till exempel på ryggarna norr om Himmelsraften samt på de små platåerna ovanför trädgränsen på Mjölkvattsfjället.