karta tångeråsen OfferdalTångeråsen ligger mellan Valla och Gärde, nära Gärde.

På hällristningarna i Gärdesån, som är bland de allra äldsta i Sverige, finns bl.a. älgar avbildade. En älg är 365 cm lång och en av de största på en hällristning i Norden.

I historiska källor är Tångeråsen omtalad redan år 1346 då en Asbernus in Tangarase - Asbjörn i Tångeråsen - bodde där, och år 1410 är en åbo ostin i Thangaraas - Östen i Tångeråsen - omnämnd.

Tångeråsen har liksom många andra byar i Offerdal präglats av jordbruksnäringen. Från Tångeråsen finns en gammal gångväg till Önet och Kaxås och vidare till Offerdals kyrka i Ede.

I grannbyn Valla har funnits livsmedelsaffär. Skolan i Tångeråsen lades ned år 1968. I Tångeråsen finns bland annat en bygdegård, vilken byggdes år 1949 och renoverades 1983-1984. I Tångeråsen finns vidare ett aktivt byalag som bland annat har byggt en friluftsteater vid Gärdesån.

Vinternöje i Tångeråsen
Lycka i Tångeråsen - i full fart ner från Ottojöns
Foto: Catarina Andersson