karta soderasenSöderåsen är belägen mellan Bångåsen och Hållan. Byn omnämns första gången år , då en Thörkil J Sudheraasum omtalas som åbo i byn. Byn är sammanbyggd med Bångåsen och präglas av jordbruket.

Dagens bilder

Go to top