karta oxboleOxböle är en liten by belägen mellan Kaxås, Lien och Valla, och här finns sex gårdar/hus, varav två står tomma. Oxböle omnämns första gången år 1460 som Vxaböle. Platser som heter Böle eller har ett namn, som slutar på -böle är spridda över stora delar av vårt land. Ordet böle betyder "nybygge, gård".

Oxböle ligger ca 445 m.ö.h., med utsikt över både Oviksfjällen, Offerdalsfjällen, Almåsaberget och Åreskutan.  Oxböle med omnejd bjuder på ett rikt djur- och naturliv, med bland annat lo, björn, älg och ren inpå knutarna. Ett flertal sjöar finns i närheten, varav Landösjön är den närmsta större sjön, med bland annat förträffligt Röding-fiske.

Dagens bilder

Go to top