karta onetÖnet (jämtska: Aurn), som präglas av jordbruksnäringen, är sammanbyggd med Kaxås och Åflo.

Byn omnämns första gången år 1420 då en lauris j owdene, dvs. Lars i Önet, bevittnade en överlåtelsehandling. Namnet Önet betyder ursprungligen att något är eller har blivit öde. Detta namn finns på flera håll i Jämtland ochTröndelag. Antagligen är namnet ett minne från digerdödens härjningar i Offerdal efter 1300-talets mitt.

Övre Önet är högt beläget med utsikt mot bl.a. Hällberget. I byn finns flera välbevarade bondgårdar. Två av Offerdals tre byggnadsminnen finns i övre Önet: Ol-Jons-gården (Offerdals-Önet 1:14) och gården Offerdals-Önet 3:12. Ol-Jons-gårdens alla tio hus är från första hälften av 1800-talet och väl bevarade.

Den kände Jämtlandsspelmannen Lapp-Nils var under sin levnad bosatt på det s.k. Lapp-Nils-torpet, en kilometer norr om Önet.

Övre Önet, Offerdal
Övre Önet
Foto: Åsa Bornström-Högström