Gärde OfferdalGärde (jämtska: Jale) är en by vid Gärdesjön och ligger längs vägen från Valla och Tångeråsen mot Gräslotten och Djupsjön i Alsen.

Gärde är en av de äldsta byarna i Offerdal. Nedanför byn, vid Gärdesån, finns 7 000 år gamla hällristningar. Gärde omnämns första gången år 1553, då där bodde en man med namnet Olaff Eriksson. Bynamnet är identiskt med ordet gärde, det vill säga inhägnad mark. Byn är högt belägen och har under historien präglats av jordbruksnäringen.

Gärde och den närliggande byn Tångeråsen hade sin blomstringstid under 1900-talets första årtionden. Då bodde ungefär 400 personer i byarna och utvecklingen gick framåt. Här fanns då skola, poststation, barnmorska och så småningom egen telefonstation och 3 affärer.

Avfolkningen har drabbat byarna hårt, nu finns knappt 50 bofasta kvar. Men här finns ett aktivt byalag där också utflyttade bybor deltar och gör insatser. Byalaget välkomnar varmt alla som kan tänka sig att flytta hit och delta i bygemenskapen och utvecklingen av byarna. Byalaget driver blandannat en friluftsteater vid Gärdesån och ordnar även konserter och andra aktiviteter vid hällristningarna.

gardesan
Gärdesån bjuder på fantastiska omgivningar och några av Sveriges äldsta hällristningar
Foto: Jenni Andersson