Almåsa är omnämns första gången år <1410 som karta almasaalmaas.

Byn ligger vid Almåsaberget och har varit känd för sin slalombacke. Nära byn ligger fågelsjön Almåsatjärnen. På båda sidor om slalombacken finns ett antal s.k. ödesbölen, det vill säga gårdar som var bebodda under medeltiden men som senare har blivit öde. Almåsa är alltså unikt i vårt land och ingår i den del av Offerdalsbygden som av Riksantikvarieämbetet och Naturvårdsverket har klassats som riksobjekt ur kulturhistorisk och naturvetenskaplig synvinkel.
Till detta kommer Almåsatjärnens fina fågelvärld! Lövskogshagarna väster om byn är dessutom en fröjd att ströva i.

 

 

Almåsaberget En kall dag på toppen av Almåstaberget - en rolig skiddag!
Foto: Matthias Bergsmo

 

Almåsa - vinterglädje och sommarfröjd - har på senare år fått en nystart tack vare Almåsa Fritid som erbjuder vintersport för hela familjen
med förstklassig utförsåkning och fina längdspår.
Åkarna har en otrolig utsikt från det 705 meter höga skogsberget. Skogen ger skydd mot hårda vindar och man kan ha "lugna" tävlingar i Almåsabacken även när vinterstormarna rasar.


Vattnet till snökanonerna hämtas från Almåsatjärn. Under vår och sommar "ägs" tjärnen av viggar, knipor, bläsänder, sjöorrar, gräsänder, svarthakedoppingar. Faktum är att Almåsatjärn är en liten fin fågelsjö, väl värd ett besök. Du kan sitta i bilen med rutan nedvevad
och motorn avslagen. Bekvämt och icke störande för fåglarna. En blåhake hoppade bara några meter från bilen när den plockade insekter. Vackert!
Hagarna metlan liftgator och nedfarter är riksobjekt. Det innebär att växtligheten där är så värdefull att den är en angelägenhet för hela landet.
Väster och öster om slalombackarna finns ödesbölen, d v s gårdar som var bebodda under medeltiden och sen blev öde.
Almåsa är alltså unikt i vårt land. Tänka sig att området är av riksintresse för fri luftsfolket , kulturminnesvården och ur botanisk synvinkel. Till detta kommer Almåsatjärns fina fågelvärld! Och lövskogshagarna väster om byn som är en fröjd att ströva i!