karta edeEde är beläget mellan Änge och Kaxås

Historia

Byn omnämns första gången år 1494 då en Thordh i Edhan uppträder som vittnesman. Bynamnet kan härledas till det området mellan Hällsjön och Kriken som kan sägas utgöra ett ed (gångställen mellan vatten). I byns utkanter ligger bl.a. Viken, Edefors och Sunnanå. Rösta är en del av Ede som ursprungligen avsåg det nuvarande Prästbordet. Rösta omnämns första gången år 1568 som Röstadh.

Ede har genom historien varit en jordbruksbygd. På 1100-talet blev Ede centrum i socknen genom att Offerdals kyrka byggdes där, mellan de två befolkningscentrumen i väster (Åflo-Kaxås) och i öster (Änge-Rise-Tulleråsen). Ede blev därmed även centrum i Offerdals landskommun fram till början på 1900-talet då Änge övertog den rollen.

Handeln i Offerdal var länge koncentrerad till kyrkbygden. År 1853 startades i Ede socknens första lanthandel av Per och Magnus Andersson. År 1868 öppnades en affär i Rösta i Ede som övertogs av Karl Larsson. År 1872 startade Offerdals Hushållnings-Förenings AB en affär i Ede. Drygt 100 år senare, 1978, stängde den sista affären i kyrkbygden. I Ede fanns även bl.a. urmakeri och ett tegelbruk vid Sunnanå som drevs av Lars Ersson Åström. Tegelbruket flyttade i början av 1900-talet till Trolltjärnen i Åflo.

I mitten på 1900-talet flyttades kommunens ålderdomshem från Åflohammar till Ede. Ålderdomshemmet, Hällebo, är i dag ett äldreboende och den dominerande arbetsgivaren i Ede.

Ede äldre bild

 

 

 

 

Ede, från första hälften av 1900-talet.
Affären, med ingången på långsidan mot Kaxås, där det även var post.
Israel Lövqvists bror hade bilverkstad med jordgolv hos dem. Där var också café som Anna Lövqvist drev
.  Bilverkstadsverksamheten blev senare Järpens Bilverkstad.
I Ede fanns även ett bageri på andra sidan vägen.

 

Källa: Peter Starkman (vykortet) samt information ihoppusslad från olika källor på internet. Vid felaktigheter eller kompletterande information, maila Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.


Ede från Hällberget
Vy från Hällberget med vår vackra kyrka i Ede i bakgrunden
Foto: Birgitta Fairweather

 

Byggnader i Ede

Ede by domineras av Offerdals kyrka och därintill liggande prästgård, kyrkogård, församlingshem och pastorsexpedition.

Hembygdsgården är vackert belägen vid kyrkan med utsikt mot Hällberget och Hällsjön. Offerdals hembygdsförening grundades år 1949 av dåvarande kyrkoherden Elov Bohman. År 1952 invigdes den första byggnaden på hembygdsgården, den s.k. Bångåsgården. Under årens lopp har sedan ett stort antal byggnader och föremål flyttats till hembygdsgården.

I centrala Ede finns sockenstugan som tidigare fungerade som kommunkontor i Offerdals landskommun. I sockenstugan fanns fram till 1950-talet bl.a. ett häkte. I dag finns bl.a. utställningslokaler och ett bildarkiv inrymt i sockenstugan.

Föreningshuset i Ede byggdes år 1901 åt IOGT-logen 373 Dalblomman, som bildades den 28 januari 1883. Nykterhetsrörelsen var stark i Jämtland och en stor mängd logelokaler byggdes, inte minst i Offerdal. Dalblomman i Ede var en av de första nykerhetslogerna i Sverige. Föreningshuset i Ede ritades av en av medlemmarna och är byggt i timmer. I huset finns bl.a. en originalmålning av Pelle Linde. Föreningshuset är kvar i sitt ursprungliga skick och är numera ett byggnadsminne.

En annan intressant byggnad i Ede är Evangeliska Fosterlandsstiftelsens (EFS) byggnad Hyddan. Nämnas kan även den gamla festplatsen Skansen.

Läs om Offerdals kyrka här!

Kända personer med anknytning till Ede

  • Olle Simonsson, keramiker och musiker
  • Elias Jonsson, munspelsmusiker

Foto Olle SImonsson, Hembygdsgården Ede, Offerdal

Bild tagen i det "evangeliska ljuset" en höstmorgon på hembygdsgården i Ede, i riktning mot kyrkan
Foto: Olle Simonsson