Jemtel

Jemtel kan hjälpa dig med alla typer av elarbeten.Kontakta oss om du behöver hjälp med följande:

 

 

 

  • Elinstallationer (Vi har behörighet och kan utföra arbeten på alla spänningsnivåer)

  • Intelligenta hus installationer (Elko living system)

  • Säker gård för lantbruk (Åtgärdar brister på din lantgård, sänk din försäkringspremie)

  • Åskskydd för din fastighet (Allt känsligare utrustningar i hemmet kräver ett bättre skydd)

  • Tele/Datainstallationer (Vi ordnar ditt lokala Tele/Datanät)

  • Larminstallationer (Håll tjyven borta)

  • Försäljning av värmepumpar, solfångare och andra värmesystem, i samarbete med Jämtlands Energi & Maskinteknik

 

Jemtel

Kontakta Jemtel:

Jemtel AB
Valla 131
830 51 Offerdal
Tel 0640-622 20
Fax: 0640-350 37,

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.jemtel.se

Go to top