Olivia - smart samarbete med glädje

Offerdals nystartade kvinnliga nätverk Olivia är organiserat som ideell förening. Organisationens syfte är att främja och stötta kvinnlig företagsamhet och framåtanda i bygden.

Olivias mål och visioner:

  • Att stärka kvinnor på landsbygden att utvecklas och möjliggöra arbetstillfällen.
  • Att skapa en befintlig mötesplats/arbetsplats främst för kvinnor där möten främjar samhörighet, samarbete och framtidstro.
  • Att anordna nätverksträffar, event, företagsevenemang, föreläsningar med mera utifrån medlemmarnas önskemål.
  • Att öka kunskap och kompetens genom samarbete med olika studieförbund.
  • Att inventera och koppla samman kvinnliga företagsidéer och entreprenörer i bygden för att skapa tillväxt.
  • Att samordna kvinnors idéer så att de blir kommersiellt gångbara.

Om du är intresserad eller vill veta mer, tveka inte att kontakta oss!

Mer information:

Karin Bångman
Kaxås 107
830 51 Offerdal
Tel: 070-392 79 78
Mail:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ewa Widstrand
Tel: 070-532 97
Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Go to top