Änge vägförening ansvarar för drift och underhåll av
gator, vägar, grönområden och gatubelysning inom Änge samhälle.
         

vår hemsida hittar du mer information om verksamheten, samt protokoll från tidigare möten.

 

Kontakta Änge Vägförening:

Änge Vägförening
Villavägen 18
830 51 Offerdal
0640-304 56

Hemsida

För användare

Logga in för att administrera dina sidor

Go to top